Zobrazit osobnosti:

Osobnosti » Kiesha Crowther (Little Grandmother)
Crowther (Little Grandmother)

Kiesha Crowther (Little Grandmother) (USA)

Indiánská šamanka, která patří mezi dvanáct světových strážců moudrosti. Jejím úkolem je předávat důležité poselství předků týkající se přechodu Země do vyšší dimenze. Založila Kmen mnoha barev (Tribe of Many Colors), do něhož zve všechny, kdo chtějí pomoci Matce Zemi. Jsou to všichni, kteří si přejí opět žít ze svého srdce, milují svou Matku Zemi. Každý a dokáží si uvědomit, kdo skutečně jsme.

Projekty