Zobrazit osobnosti:

Osobnosti » Hugh de Montgomery
Montgomery

Hugh de Montgomery (Velká Británie)

Britský univerzitní profesor, velmistr řádu Fleur de Lys, autor řady vědeckých i historických článků a knižních titulů. Přednáší ekonomii, historii a politologii. Je autorem knižní trilogie "The God-kings of England", The God-kings of Europe" and "The God-Kings of Outremer", která pojednává o pokrevní linii Ježíše a jeho předků. Svůj přísně vědecký výzkum v této oblasti opírá o skutečné a ověřené zdroje, na rozdíl od některých jiných zdrojů, které jsou spíše populární.

Projekty