Filtr projektů:

Eventy » Vědecká konference o EZ

Vědecká konference o EZ

3. vědecká konference o ekologickém zemědělství na téma:
NOVÉ OBJEVY VE VÝZKUMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ A JEHO VYUŽITÍ PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU
14. – 15. 11. 2011
Česká zemědělská univerzita v Praze
počet návštěvníků: 250

Dvoudenní 3. mezinárodní vědecká konference ekologického zemědělství, která se konala 14. a 15. listopadu 2011 v prostorách České zemědělské univerzity v Praze Suchdole, se zaměřila na prezentaci aktuálních poznatků vědy a výzkumu v oblasti ekologického zemědělství pro region střední a východní Evropy. Konference navázala na tradici předchozích vědeckých konferencí, pořádaných Bioinstitutem, o.p.s., v Lednici na Moravě v letech 2008 a 2009.  Konferenci uspořádala na půdě České zemědělské univerzity v Praze Česká technologická platforma ekologického zemědělství ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Felicius, pod odbornou záštitou IFOAM EU Group. Z celkově přihlášených 146 zájemců konferenci navštívilo přes 110 účastníků z devíti zemí  (ČR, PL, UKR, HU, RU, GB, AT, ALB, GER).   Mezi posluchači byli nejen zástupci odborných institucí a výzkumných ústavů a vysokých škol, ale i zájemci z řad firem, obchodních společností a zástupci státní správy. Jednacím jazykem konference byla angličtina, překlad do češtiny byl zajištěn. Ke konferenci vyšel sborník příspěvků na CD nosiči.

Více informací na www.biosummit.eu