Filtr projektů:

Eventy » Šivovo kolo života

Šivovo kolo života

Zapojené osobnosti:  Jana Hemelíková Baudisová

divadelní představení
ŠIVOVO KOLO ŽIVOTA
Premiéra – 29. ledna 2012, reprízy: 5.2., 12.2., 11.3., 21.3., 13.5. 2012
Divadlo ABC
průměrná návštěvnost: 500 osob

Vlastní autorské představení, tedy představení, které bylo jako celek realizováno společností Felicius. Multimediální projekt se prolíná více žánry – jsou zde zastoupeny obory divadlo, tanec, film, výtvarné umění, hudba. Tato velkolepá taneční podívaná, inspirovaná indickou kulturou a tancem (bollywood, bhangra, bharatanátyam, kathak) představuje poetický příběh dvou sester Rásy a Maji (dobra a zla), které prochází koloběhem života – ZROZENÍM, LÁSKOU, TRADICÍ, MODLITBOU A SMRTÍ. Příběh je inspirovaný symbolikou indické mytologie, zabývá se však elementárními pohnutkami a otázkami lidské existence, které přesahují hranice států i kultur. Spojení tradiční a současné indické hudby a tance, evropského a indického kulturního cítění s dynamickou filmovou projekcí vyúsťuje v mimořádný divadelní tvar. Kromě příběhu ze života sester Rásy a Maji, jež symbolizují dualitu dobra a zla, půjde především o výjimečnou podívanou, o níž se postará devatenáct tanečních obrazů předních domácích i zahraničních choreografů s šestnácti účinkujícími tanečníky a herci. Režisérem audiovizuální složky je filmový režisér Radim Špaček, který zároveň celý projekt zastřešuje.

Více informací na www.sivovokolozivota.cz