Filtr projektů:

Eventy » Hugh de Montgomery – seminář

Hugh de Montgomery – seminář

Zapojené osobnosti:  Hugh de Montgomery

seminář
HUGH DE MONTGOMERY: Historie řádu Fleur de Lys
31. 5. 2012
Národní knihovna v Praze
počet návštěvníků: 30

Hugh de Montgomery představil historii řádu Fleur de Lys (Svaté LILY) a jeho dnešní působnost, prezentoval také základní teze své knižní trilogie „God-Kings“.
Hugh de Montgomery je britský univerzitní profesor, velmistr řádu Fleur de Lys, autor řady vědeckých i historických článků a knižních titulů. Je autorem knižní trilogie “The God-kings of England”, The God-kings of Europe” and “The God-Kings of Outremer”, která pojednává o pokrevní  linii Ježíše s jeho předků. Svůj přísně vědecký výzkum v této oblasti opírá o skutečné a ověřené zdroje, na rozdíl od některých jiných publikací, které patří spíše mezi populární. Po mnoha letech výzkumů a po konzultacích s mnoha vědci z celého světa vydal profesor Hugh Montgomery edici knih, které nejpodrobněji mapují evropské panovnické rody a jejich pokrevní linii – tzv. Bloodline.  Zjistil, že rodové linie některých z nich sahají až k Odinovi – skandinávskému bohu, jehož linie se údajně spojila s pokrevní linie Ježíše Krista. Profesor Montgomery tvrdí, že mnohé královské rodiny skutečně odvozují svůj původ z pokrevní linie Ježíše a cítí se být jeho potomky.