Filtr projektů:

Eventy » Festival Evolution – veletrhy

Festival Evolution – veletrhy

5 souběžně konaných veletrhů, pořádaných v rámci Festivalu Evolution
BIOSTYL, ZDRAVÍ, ECOWORLD, ALTERNATIVA A INSPIRACE

termín: duben (od roku 2005)
Průmyslový palác, Výstaviště Praha Holešovice
počet návštěvníků: průměrná návštěvnost – 15000 osob

Festival Evolution není klasickým veletrhem, jsou to především tři dny doslova nabité programem, ve kterém každoročně vystupuje celá řada mezinárodně uznávaných osobností. Festival vyrostl z pěti veletrhů, jejichž vzájemné propojení uspokojí všechny, kteří dbají o své zdraví, chtějí se dozvědět něco o sobě a rozvoji své osobnosti, chtějí načerpat nové poznatky z oblasti zdravé výživy a biozemědělství nebo nahlédnout do sfér mimo každodenní realitu.

Obě sekce, prezentační i programová, jsou neoddělitelné a vzájemně se podporují – o čem se v rámci programu bude mluvit, to je možné si rovnou vyzkoušet, osahat, ochutnat nebo si přivonět. Každý rok se snažíme nabídnout návštěvníkům něco nového, dát prostor inovativním pohledům na tradiční přístupy a diskutovat aktuální témata a otázky, aby si návštěvníci mohli odnést praktické tipy, nápady, inspiraci i konkrétní výrobky.

Festival Evolution propojuje pět samostatných sekcí: BIO STYL, ZDRAVÍ, ECOWORLD, ALTERNATIVA, OSOBNÍ ROZVOJ

Bio styl je věnován certifikovaným bioproduktům, Zdraví přináší novinky z oblasti zdravých potravin a přírodních produktů, Osobní rozvoj představuje nové trendy v oboru osobnostního růstu, Ecoworld prezentuje ekologicky šetrné výrobky a služby a Alternativa se zaměřuje na sféru duchovní.

Poznámka: Počet vystavovatelů:  384 / Zastoupené země:  Austrálie, Česká republika, Filipíny, Chorvatsko, Indie, Itálie, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Tuvinská republika, USA, Velká Británie / Výstavní plocha – čistá: 2862 m2 / Doprovodný program:  přednášky, semináře, konference, projekce filmů, atd. (8 pódií, 175 programů, 182 lektorů a přednášejících z ČR a zahraničí)

Více informací na www.festivalevolution.cz