Show personalities:

Personalities » Vladimír Vogeltanz
Vogeltanz

Vladimír Vogeltanz

Původně 15 let lékař oficiální medicíny. Nyní se už 16 let věnuje teoretickému i praktickému rozvíjení Etikoterapie. Říká: „Běžný člověk když onemocní, vyhledá zevní pomoc u lékaře. Pokud nemoc trvá a zevní pomoc nepomáhá, objeví teprve někteří Etikoterapii – léčbu vlastními morálními silami. A mohou objevit i spirituální rozměr svého lidství.“