Show personalities:

Personalities » Michael Vančura
Vančura

Michael Vančura

Zaměřen na zkoumání změněných stavů vědomí a cest, které k nim vedou. Je certifikován v metodě holotropního dýchání, ve sve soukromé praxi pracuje převážně individuálně, používá metodu PBSP, /Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie/. Má mnohaleté zkušenosti z několika psychiatrických léčeben. Zabýval se hypnózou, léčbou neuróz a doléčováním psychotických pacientů. Postupně se zaměřil na oblast prevence zbytečné hospitalizace, vedl krizové centrum RIAPS, jehož je zakladatelem. Po mnoho let se intenzivně zabývá tématem psychospirituální krize. Založil sdružení DIABASIS, jehož cílem je pomoci lidem, kteří takovou krizí procházejí.