Show personalities:

Personalities » Jakub Střítezský
Střítezský

Jakub Střítezský

Od mládí se zajímá o cesty k sebepoznání s důrazem na přímý, osobní prožitek. Prošel mnoha semináři např. NLP, Cesta, holotropní dýchání, rodinné konstelace, Voice Dialogue atd. Rok strávil v Indii, kde se intenzivně věnoval meditaci. Od roku 2006 se věnuje Human designu. V roce 2008 se vrátil z dlouhodobého pobytu v zahraničí a začal nabízet výklady a semináře Human designu – jako první a zatím stále jediný profesionál v ČR.