Show personalities:

Personalities » Adéla Petrová

Adéla Petrová

Mgr. Adéla Petrová, nar. 1980 je absoloventkou FHS UK, obor Sociální a kulturní ekologie. Od roku 2003 pracuje v Agentuře pro ekologicky šetrné výrobky (odborné pracoviště CENIA, české informační agentury životního prostředí); je odborným pracovníkem v oblasti ekoznačení a to jak z pohledu národního tak i mezinárodního (program ekoznačení Evropské unie, mezinárodní síť Global Ecolabelling Network).