Show personalities:

Personalities » Michel Odent
Odent

Michel Odent (France)

Již po několik desetiletí je Michel Odent svým dílem velkým přínosem pro historii výzkumu zdravotnictví, zejména porodnictví. Jako dlouholetý praktický lékař rozvinul sekci mateřství v Pithivierské nemocnici ve Francii v 60. a 70. letech 20. století. Je velmi dobře znám jako porodník, který představil veřejnosti koncept rození ve vodní lázni a v prostředí, které je podobné domácímu (nemocniční pokoje pro rodičky jsou zařízené jako útulný domácí pokoj). Jeho pojetí tohoto tématu bylo zveřejněno v eminentních lékařských časopisech, jako je např. Lancet a v pořadech pro TV - dokument BBC Birth Reborn (Znovunarození porodu). Se šesti porodními asistentkami má na svém kontě Michel Odent přes 1000 porodů ročně a dosáhnul ideálních statistik při malém měřítku zákroků. Po své kariéře v nemocnici pracoval při porodech v domácím prostředí. Michel Odent vytvořil prekoncepční program, „ akordeonovou metodu“ s cílem minimalizovat znečištění intravenozního a laktačního charakteru chemickými látkami jako jsou např. dioxiny, PCB látky apod. Tématem jeho dalšího výzkumu jsou důsledky kombinovaného-mnohočetného očkování v raném období dítěte. Je autorem více než 50 vědeckých listů a 11 knih publikovaných ve 21 jazycích. Ve svých knihách vyzdvihuje správné nazírání na tradiční otázky jako „Jak si vytvořit dobré zdraví?“ namísto „Jak se chránit proti nemoci?“ nebo „Jak se v nás vytváří a rozrůstá schopnost milovat?“ namísto „Jak se chránit proti násilí?“. „Vědecký pohled na lásku“ a „Pečovatel a porodník“ jsou knihy zabývající se otázkami budoucnosti naší civilizace.