Show personalities:

Personalities » Tatjana Micić
Micić

Tatjana Micić

Věnovala se výzkumu avantgardních literatur, umění a fenomenologii mytického myšlení. Po absolvování odborného pobytu v Číně se začala intenzivněji zajímat o současnou komparativní mytologii, náboženství a astro-psychologii. Založila studio Well-balanced. V současné době působí jako nezávislý lektor a „life coach“, který se zaměřuje na otázky: rozkrytí vlastního potenciálu, vztahu a partnerství, řešení krizí třicátých nebo čtyřicátých let atd. Také působí jako lektor a konzultant v oblasti psychologického Feng shui.