Show personalities:

Personalities » Frank Lorentzen
Lorentzen

Frank Lorentzen (Denmark)

Své znalosti hudby používá ve vlastním systému léčení, který propojuje zvuk, světlo i barvy. Vynikajícím nástrojem, který všechny tyto aspekty zahrnuje, jsou právě křišťálové mísy nasvícené barvami, které svým odstínem přesně odpovídají tónu každé jednotlivé mísy. Koncertuje společně se svojí manželkou Marianne Mikkelsen, která je učitelkou Aura-Somy. Hudbou a zvukem se Frank zabývá již od mládí. V začal roce 1972 meditovat, aby si zlepšil schopnost koncentrace. Mystický zážitek v říjnu 1982 ho přivedl na cestu léčení pomocí zvuku, hudby, světla a barev. Své znalosti a zkušenosti propojuje se systémem léčení a rozvíjení sebe sama, který vyučuje irský učitel a léčitel Bob Moor.