Show personalities:

Personalities » Eva Kaňáková
Kaňáková

Eva Kaňáková

Lektorka a poradkyně komunikace a jejího zlepšování v pracovním i osobním životě. Pomáhá nalézt a využít potenciál každého jedince a uskutečňovat individuální i firemní cíle. Této práci se Eva Kaňáková věnuje od roku 1994, kdy začala s vedením jednotlivců a týmů pro vlastní firmu a následně i externě. Pracuje na osobních i pracovních tématech s jednotlivci i týmy nižšího, středního i vyššího managementu, s majiteli i manažery středních i malých firem. Od roku 1998 intenzivně rozvíjela a pracuje s metodou EFEKTIVNÍ KULATÝ STŮL®. V nakladatelství Grada Publishing vyšla publikace Evy Kaňákové: Jak efektivně vést porady.