Events:

Eventy » Wolfgang Saus – workshops

Wolfgang Saus – workshops

Involved personalities:  Wolfgang Saus

workshop
WOLFGANG SAUS: Alikvotní zpěv pro začátečníky
31. 3. 2008
Galerie Le Court, Praha
počet návštěvníků: 20

workshop
WOLFGANG SAUS: Alikvotní zpěv pro pokročilé
1. 4. 2008
Galerie Le Court, Praha
počet návštěvníků: 20

workshopWOLFGANG SAUS: Alikvotní zpěv – začátečníci
19. 3. 2007
Novoměstská radnice, Praha
počet návštěvníků: 40

workshop
WOLFGANG SAUS: Alikvotní zpěv – pokročilí
20. 3. 2007
Novoměstská radnice, Praha
počet návštěvníků: 40

workshop
WOLFGANG SAUS: Alikvotní zpěv – master class
21. 3. 2007
Novoměstská radnice, Praha
počet návštěvníků: 30

Wolfgang Saus v současné době patří mezi nejlepší alikvotní zpěváky na světě. Díky vědeckým výzkumům je zároveň i předním odborníkem v této oblasti a své odborné znalosti před nedávnem shrnul do první obsáhlejší publikaci o alikvotním zpěvu. Svoji hudbu prezentuje tak, jak ji většina současných posluchačů nezná. Pořádá semináře po celé Evropě, v německých Cáchách (Aachen) založil a vede pěvecký sbor, který se věnuje tomuto druhu zpěvu. Provozuje portál www.oberton.org, jehož prostřednictvím mnoho alikvotních zpěváků navázalo mezinárodní kontakty.

Účastníci workshopů si mohli prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti alikvotního zpěvu. Alikvotní zpěv, nebo též hrdelní zpěv, harmonický zpěv, je zvláštní druh zpěvu založený na vědomém zesílení alikvotních tónů pomocí jemné práce s rezonančním prostorem v ústech a polohou jazyka. Jedná se tak vlastně o techniku dvojhlasého zpěvu, kdy pokaždé zní základní tón a současně s ním o příslušný interval vyšší alikvotní tón.