Events:

Eventy » Paramhans swami Maheshwarananda – lecture

Paramhans swami Maheshwarananda – lecture

Involved personalities:  Paramhans Swami Maheshwarananda

Paramhans svámí Mahéšvaránanda propojil starodávnou jógovou tradici se svými bohatými zkušenostmi a výsledky bádání moderní vědy. Vytvořil tak integrální systém cvičení nazvaný Jóga v denním životě, který se z Evropy rozšířil do všech částí světa.

Hlavními body Svámídžího učení jsou:
• tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví,
• úcta k životu,
• tolerance ke všem náboženstvím, kulturám a národům,
• světový mír,
• ochrana lidských práv a hodnot,
• ochrana životního prostředí.
Naplňováním těchto základních principů života se člověk duchovně rozvíjí a získává seberealizaci a realizaci Boha.

Pražská přednáška se konala u příležitosti 35 let výuky jógy v Čechách. Za tu dobu se systém Jóga v denním živote stal nejčastěji praktikovaným jógovým systémem v Čechách – jen v Praze jej týdně cvičí pres 2500 lidí. Hlavním tématem přednášky byla Anahata čakra – srdeční energetické centrum a jeho vztah k vnitřnímu míru a k toleranci.