Felicius

Multižánrový Open Minds festival

Brána Festivalu Evolution

Brána Festivalu Evolution bude ochutnávkou festivalového programu.

Brána Festivalu Evolution je součástí dlouhodobého multižánrového projektu Pražské Brány, který prezentuje různé pohledy na jednotlivé oblasti života, představuje české a zahraniční osobnosti z oblasti kultury, filozofie či vědy, nabízí inspirativní akce a zážitky.

Brána Festivalu Evolution otevře široké spektrum formátů programu:

témata:

 • zdraví lidé a zdravá společnost
 • genius loci Prahy – posvátná a tajemná místa
 • hodnoty v současné společnosti
 • Člověk, společnost a civilizace
 • Dějiny – paměť lidstva

poradny, ukázky, kurzy:

 • otevřené free lekce – jóga, taiči, outdoor cvičení, relaxační metody, muzikoterapie, aromaterapie, masáže
 • otevřené ukázky a kurzy – entomofagie, regionální potraviny, farmářská produkce, raw food, vegetariánská a veganská kuchyně, kvalita potravin
 • otevřené poradny a konzultace – zdravotní poradny, celostní medicína, ukázky alternativního vzdělávání, poradenství osobního rozvoje

umění:

 • taneční vystoupení
 • divadelní představení
 • koncerty
 • „učebna“ – prostor, kde si budou moci lidé vyzkoušet různé hudební nástroje, tance, divadlo,…

akce ve veřejném prostoru:

guerilla gardening, urban gardening, komunitní setkávání,  oživení ulic, cyklojízda, rozdávání sazeniček,  čítárna v tramvaji, lidský stolní fotbal, interaktivní prezentace pro veřejný prostor, zeď přání

Realizované projekty:

Doprovodný program veletrhů Biostyl, Zdraví, Ecoworld, Alternativa, Inspirace
Podrobný program zde
17. – 19. 4. 2015
Doprovodný program veletrhů Biostyl, Zdraví, Ecoworld, Alternativa, Inspirace
Podrobný program zde
11. – 13.4.2014
Doprovodný program veletrhů Biostyl, Zdraví, Ecoworld, Esoterika, Inspirace
Podrobný program zde
19. – 21.4.2013
Doprovodný program veletrhů Biostyl, Ecoworld, Esoterika, Evolution
Podrobný program zde
20. – 22.4.2012
Doprovodný program veletrhů Biostyl, Ecoworld, Esoterika
Podrobný program zde
8. – 10.4.2011
Doprovodný program veletrhů Biostyl, Ecoworld, Esoterika
Podrobný program zde
9. – 11.4.2010
Doprovodný program veletrhů Biostyl, Esoterika – Bratislava
Podrobný program zde
1. – 3.10.2009
Doprovodný program veletrhů Biostyl, Ecoworld, Esoterika – Praha
Podrobný program zde
22. – 24.5.2009
Doprovodný program veletrhů Biostyl, Esoterika – Bratislava
Podrobný program zde
25. – 27.9.2008
Doprovodný program veletrhů Biostyl, Esoterika – Praha
Podrobný program zde
28. – 30.3.2008
Doprovodný program veletrhů Biostyl, Esoterika
Podrobný program zde
16. – 18.3.2007

Více info o festivalu na www.festivalevolution.cz